Dåp i Uganda, 2014

Velkommen til LLMI

Living Life Ministries International (LLMI) er en ideell organsasjon som har misjonsbefalingen som arbeidsinstruks. Vi jobber globalt og underviser, døper, og gjør folkeslag til disipler.

18. Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19. Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20. og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matteus 28. 18-20

Bli med å støtte etableringen av LLMIs tredje kirke i Uganda: spleis.no/uganda