Be for LLMI

19 Også dette sier jeg dere: Dersom to av dere her på jorden blir enige om å be om noe, hva det enn er, skal de få det av min Far i himmelen. Matt. 18.19

Vi har stor tro på bønnens makt. Det aller viktigste du kan gjøre for LLMI er å be!

Be at Gud, ved sin ånd, inspirerer, veileder og utruster alle våre ledere og medarbeidere. Be om vekst og helliggjørelse for våre medlemmer. Be om at Herren kaller mennesker til frelse, og at vi må forkynne evangeliet rent og sant. Be om at Guds kraft må virke til tegn og under, og gjøre mennesker nysgjerrige på hvem Jesus er. Be om glade givere som kan være med å gjøre oss i stand til å fortsette å utbre evangeliet. Be om at vi må lykkes i å utruste mennesker til en femfoldig tjeneste. Be, slik Den Hellige Ånd leder deg.