Bli vår partner

Hvis du føler deg kallet til å støtte LLMI fast hver måned, så er vi veldig takknemlige for det. Du kan støtte oss med et fast beløp, eller kanskje du vil gi tienden din til LLMI? Noen hevder at tiende hører fortiden til, men kanskje det egentlig er en måte Gud vil velsigne deg på?

10 Kom med hele tienden til forrådskammeret så det finnes mat i mitt hus. Prøv meg på denne måten, sier Herren over hærskarene. Jeg skal sannelig åpne himmelens sluser
og øse ut over dere velsignelse uten mål. 11 Dem som eter opp, skal jeg skremme bort fra dere, så de ikke ødelegger åkerens grøde og vinstokkene på marken ikke kaster frukten, sier Herren over hærskarene. 12 Da skal alle folkeslag prise dere salige, for dere har et ettertraktet land, sier Herren over hærskarene. Malaki 3. 10-12.

LLMI kan ikke gjøre det arbeidet vi gjør uten økonomisk støtte. Faste partnere som støtter oss hver måned gir oss større forutsigbarhet, og det blir lettere å planlegge aktiviteten vår. Vær oppmerksom på at ingen i LLMI mottar lønn, verken ledere, pastorer, eller andre medarbeidere. Våre administrasjonskostnader er også minimale, så du kan være trygg på at støtten din blir brukt effektivt.