Frivillig

14 For Kristi kjærlighet tvinger oss. Vi vet at én er død for alle, derfor er de alle døde. 15 Og han døde for alle, for at de som lever, ikke lenger skal leve for seg selv, men for ham som døde og sto opp for dem. 2. Kor 5. 14-15

Som kristne skal vi ikke leve for oss selv, men for Kristus. Har du spurt Gud hva han forventer av livet ditt? Hva han vil du skal bruke tiden din på?

Det beste du kan gjøre for LLMI, er å be! Alt arbeidet vårt er avhengig av bønn for å være effektivt. Vi er avhengige av den Hellige ånd til å lede oss, og til å utruste oss til tjenesten med sine gaver. Ta gjerne kontakt hvis du føler deg kallet til en mer praktisk tjeneste i LLMI. Sammen vil vi da søke Herren for å finne ut hvilke planer han har. Vær oppmerksom på at frivillig arbeid betyr ingen lønn. Du kan til og med måtte dekke dine egne utgifter. Når det er sagt, så ser vi frem til å høre fra deg hvis du tror Gud kaller deg til en tjeneste i LLMI.

2 Og han sa til dem: «Høsten er stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens herre sende ut arbeidere for å høste inn grøden hans. Lukas 10. 2