Uten gaver - ingen LLMI

Vi setter stor pris på at du vurderer å gi din støtte til LLMI. Du kan være forsikret om at din gave kommer til stor nytte i arbeidet vi driver. Alle som jobber i LLMI gjør dette som frivillige, uten lønn. Alle gavene går dermed direkte til drift av organisasjonen. Her er ingen innsamlingsorganisasjon som tar store deler av gaven, alt går til å oppfylle vårt formål. Å utbre evangeliet om en kosrfestet, og oppstanden Jesus Kristus.

 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matt. 28. 18-20

Bli vår partner

Vi setter stor pris på enkeltgaver. Hvis du føler Gud kaller deg til deg, så er du også hjertelig velkommen som vår partner. Å være en partner vil si at du vil støtte LLMI jevnlig med økonomiske bidrag. Les mer om dette på siden som omhandler partnerskap.

Banktransaksjon

Du kan gjerne betale inn gaver direkte på vår bankkonto.

Vårt kontonummer for gaver er: 3060 39 93868

Living Life Ministries International
v/ Margaret Saltrøe
Nedre Timenesvei 41
4635 Kristiansand

Vipps

Vipps er en norsk betalingstjeneste som fordrer at du har et norsk mobilabonnement, og har registrert deg for tjenesten enten med kredittkort, eller norsk bankkonto.

Vil du gi din støtte via Vipps må du sende det til Margaret Saltrøe. Pengene går direkte inn på en konto øremerket til LLMI.

Vippsnummer: