world map LLMI         

Norge

Grunnleggeren og den internasjonale lederen av LLMI, apostel Margaret Saltrøe, bor i Norge. Vi har ingen aktivitet i Norge, bortsett ifra å samle inn midler til å etablere og drive Apostoliske sentre i Uganda.

Uganda

Bakgrunnen for vårt engasjement i Uganda er misjonsbefalingen:

18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. 19 Gå derfor og gjør alle folkeslag til disipler: Døp dem til Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn 20 og lær dem å holde alt det jeg har befalt dere. Og se, jeg er med dere alle dager inntil verdens ende.» Matteus 28. 18-20

Vi er opptatt av å ikke bare bringe folk til Kristus, men også lære dem å leve et liv som kristne. Vi vil se åndsfylte kristne som utbrer evangeliet i Uganda. For tiden har vi kirker og apostoliske sentre i Isimba og Kijunga. Se forøvrig kart over hvor LLMIs engasjement i Uganda foregår. Ta gjerne kontakt hvis du er interessert i arbeidet vårt i Uganda, eller vil bli satt i forbindelse med våre medarbeidere der.