Margaret

Stifteren av LLMI

Margaret Saltrøe er personen bak organisasjonen. Her kan du se en liten film der hun deler sin visjon for LLMI.

Og det var han som ga noen til å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister og noen til hyrder og lærere, 12 for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, 13 inntil vi alle når fram til enheten i troen på Guds Sønn og i kjennskapet til ham og blir det modne mennesket som er fullvoksent og har hele Kristi fylde. Efeserne 4, 11-13

Living Life Ministries Internationals mandat:

Det er vår visjon å etablere Apostoliske sentre, som også vil huse våre menigheter. Vi evangeliserer i områder der det ikke er kirker, og etablerer Apostoliske sentre der. Målet med sentrene er å trene, og å utruste disipler til å bli femfoldige tjenere. Vi oppmuntrer ledere og medlemmer til å ta opp sitt kors, og gjøre ord om til handling. Vi legger vekt på et liv i omvendelse, ikke bare for å bli frelst, men også å få oppleve Guds kraft i livet. Vi følger bibelske retningslinjer om å bekjenne Jesu navn til frelse, dåp med vann, og dåp i Den Hellige Ånd.

Teologien vår er hentet fra de første kristne. Vi tror at Jesus døde på korset, ble begravet og stod opp på den tredje dag. Vi anerkjenner at alt vi som kirke har ved Den Hellige Ånd, er på grunn av Hans blod utgytt for oss. Vår grunnvoll er ikke ny, den ble lagt av de første kristne. Det er bare ved å bygge på denne grunnvoll at den troende kan vokse og bevege seg i Kristus oppstandelseskraft.

Målet for våre apostoliske sentre er å føre disipler frem til modenhet, og å lære dem å fungere i gavene og tjenestene deres. Jesus skal komme igjen til en moden brud. Han døde ikke så vi kunne ha en kirke full av hjelpeløse kristne uten håp, men så at vi gjennom erfaring kunne lære å kjenne både Ham, og vår himmelske Far. Slik vi ser det var det Jesu vilje at alle som tror også skulle bli døpt i Den Hellige Ånd. Han ville at Hans kirke skulle ha kraft! Det er vårt største ønske å være et redskap i Herrens hender, og å bidra til å føre endetidskirken frem til modenhet. Vi legger stor vekt på behovet for å leve et hellig liv, overgitt til vår Herre. Vi har tatt mål av oss selv til å være dem som fremmer modenhet, og gir rom for at femfoldige tjenere kan vokse frem i dagens kirke.

Vi lever fortsatt i en pinsetid

I Apostlenes gjerninger kapittel en, vers åtte, står det:

Men dere skal få kraft når Den hellige ånd kommer over dere, og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende.»

I Markus evangelium kapittel 16, vers 16 til 18, beskriver Jesus de troendes autoritet:

Den som tror og blir døpt, skal bli frelst. Men den som ikke tror, skal bli fordømt. 17 Og disse tegnene skal følge dem som tror: I mitt navn skal de drive ut onde ånder, de skal tale nye tungemål, 18 og de skal ta slanger i hendene. Om de drikker dødelig gift, skal det ikke skade dem, og når de legger hendene på syke, skal de bli friske.»

Daglig bibelstudium, meditasjon over ordet, lovsang, takk og tilbedelse er noe vi oppmuntrer våre medlemmer til å praktisere daglig.