Det er vår visjon å etablere Apostoliske sentre, som også vil huse våre menigheter. Vi evangeliserer i områder der det ikke er kirker, og etablerer Apostoliske sentre der. Målet med sentrene er å trene, og å utruste disipler til å bli femfoldige tjenere. Vi oppmuntrer ledere og medlemmer til å ta opp sitt kors, og gjøre ord om til handling. Vi legger vekt på et liv i omvendelse, ikke bare for å bli frelst, men også å få oppleve Guds kraft i livet. Vi følger bibelske retningslinjer om å bekjenne Jesu navn til frelse, dåp med vann, og dåp i Den Hellige Ånd.

Teologien vår er hentet fra de første kristne. Vi tror at Jesus døde på korset, ble begravet og stod opp på den tredje dag. Vi anerkjenner at alt vi som kirke har ved Den Hellige Ånd, er på grunn av Hans blod utgytt for oss. Vår grunnvoll er ikke ny, den ble lagt av de første kristne. Det er bare ved å bygge på denne grunnvoll at den troende kan vokse og bevege seg i Kristus oppstandelseskraft.

Målet for våre apostoliske sentre er å føre disipler frem til modenhet, og å lære dem å fungere i gavene og tjenestene deres. Jesus skal komme igjen til en moden brud. Han døde ikke så vi kunne ha en kirke full av hjelpeløse kristne uten håp, men så at vi gjennom erfaring kunne lære å kjenne både Ham, og vår himmelske Far. Slik vi ser det var det Jesu vilje at alle som tror også skulle bli døpt i Den Hellige Ånd. Han ville at Hans kirke skulle ha kraft! Det er vårt største ønske å være et redskap i Herrens hender, og å bidra til å føre endetidskirken frem til modenhet. Vi legger stor vekt på behovet for å leve et hellig liv, overgitt til vår Herre. Vi har tatt mål av oss selv til å være dem som fremmer modenhet, og gir rom for at femfoldige tjenere kan vokse frem i dagens kirke.

 

Apostolisk senter på Facebook

Hvis du er komfortabel med undervisning på engelsk, så har vi et godt alternativ til deg. Vi har etablert et apostolisk senter på Facebook. For å få tilgang til dette må du ha en Facebook-konto. Det er gratis å etablere en Facebook-konto, og en relativt enkel prosess. I vårt apostoliske senter på Facebook har vi direkte sendinger med inspirerende og utfordrende undervisning. Videoene er også tilgjengelig for medlemmene etter at direktesendingene er over, så her er et 24/7 ressurssenter for deg som vil følge Jesus. Meld deg på i dag ved å gå til LLMI Apostolic Center og be om medlemsskap i gruppen!