Living Life Ministries International (LLMI) er enselvstendig og uavhengig kristen organisasjon som er etablert for å utbre evangeliet om den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus, og å gjøre ham kjent i verden. Organisasjonen ble startet i Norge, men har nå ingen virksomhet igjen i Norge, bortsett fra innsamling av gaver til arbeidet i Uganda. LLMI er en offisielt registrert organisasjon i Uganda, der vi etablerer og driver Apostoliske sentre.

LLMI er basrt på frivillig innsats, og ville ikke eksistert uten medlemmenes utrettelige innsats. Ingen i organisasjonen mottar lønn for arbeidet, selv ikke grunnlegger og leder av organisasjonen, Margaret M. P. Saltrøe. Hvis du vil bli en del av dette viktige arbeidet kan du lese mer om hva du kan bidra med.