Living Life Ministries International (LLMI) er enselvstendig og uavhengig kristen organisasjon som er etablert for å utbre evangeliet om den korsfestede og oppstandne Jesus Kristus, og å gjøre ham kjent i verden. Organisasjonen er etablert i Kristansand i Norge, men jobber nasjonalt og internasjonalt i tillegg til lokalt.

LLMI er basrt på frivillig innsats, og ville ikke eksistert uten medlemmenes utrettelige innsats. Ingen i organisasjonen mottar lønn for arbeidet, selv ikke grunnlegger og leder av organisasjonen, Margaret M. P. Saltrøe. Hvis du vil bli en del av dette viktige arbeidet kan du lese mer om hva du kan bidra med.

Organisasjonen er registrert i Brønnøysundsregistrene.