LLMIs styre består av:

Margaret Mary Porter Saltrøe

Daniel Francis Kadhumbula

Robert Ntuuyo