LLMIs styre består av:

Margaret Mary Porter Saltrøe - leder
Sølvi Endresen
Tor Porter Saltrøe

Overstående informasjon er i samsvar med informasjon registrert i Brønnøysundsregistrene.